Neučná stezka Přehrada jak ji neznáte NESEHNUTÍ
Naučná stezka
Šest zastavení  kolem Brněnské přehrady vám s průvodcem Siničákem připravilo občanské sdružení NESEHNUTÍ. Můžete projít kolem přehradního díla a získat přehled o historii, reliéfu, přírodě a snad i trochu o budoucnosti této rekreační oblasti v těsné blízkosti druhého největšího města v České republice.


Siňičák - průvodce strezkou
 
Zdravím ze dna přehrady na řece Svratce. Žiju si tu s miliardou sinic a pozoruji, co se děje na březích i pod hladinou. Na každé další stránce vypustím moudrou bublinu.


údolní přehrada na řece Svratce letecký pohled na přehradu
Vodní dílo na Švarcavě s vesnicí na dně
První tabule nabízí povšechné informace o Brněnské přehradě a okolí, zajímavostech výstavby vodní nádrže a aktivitách tvůrce stezky - občanského sdružení NESEHNUTÍ. »»
údolní přehrada na řece Svratce letecký pohled na přehradu
Co zatím roste u hráze místo Hitlerovy dálnice
Druhá tabule vám nabízí zejména podrobné informace o vzácné květeně nacházející se na zdejších svazích v přírodní památce Skalky u Přehrady.
údolní přehrada na řece Svratce letecký pohled na přehradu
75 let od zmizení Kníniček
Projdete starými Kníničkami – vesnicí, která byla kvůli stavbě přehrady zatopena. Dále se zde dozvíte, jak naši předkové na konci druhé světové války přehradu zachránili.
údolní přehrada na řece Svratce letecký pohled na přehradu
Quercus – Fagus – Carpinus
Na této tabuli se dozvíte o typických stromech v okolí přehrady a stranou vašeho zájmu jistě nezůstane část o památných stromech doplněná o několik fotografi í těchto chráněných jedinců.
údolní přehrada na řece Svratce letecký pohled na přehradu
Co voní a skáče u Sokoláku
Seznámí zejména se vzácnějšími rostlinnými a živočišnými zástupci. Skryto před zraky kolemjdoucích se zde nalézá překrásné mokřadní jezírko.
údolní přehrada na řece Svratce letecký pohled na přehradu
Poklady v přehradě a ve vaší myčce
Mikrosvět vodních řas a sinic a aktivní zásahy proti tzv. vodnímu květu. Zároveň nabízí atraktivní fotografie nálezů ze dna přehrady pořízené převážně v období jejího upuštění v roce 2009.